Energiterapi - healing

Jag har gått min utbildning till Diplomerad Energiterapeut för Annette BlomEnergyTalk i Stockholm under 1 år, samt jobbat som assistent på utbildningen ytterligare 1 år.
 

Denna healing är väldigt jordande, djupgående och avslappnande.

Behandlingen är ett möte mellan dig och mig, mellan dina och mina energier och våra guider och änglar.
 

En energiterapeutisk behandling är en hands-on healing med syfte till att fylla på och balansera kroppens olika energisystem.
Behandlingen börjar med en allmän rening och grundbalansering, oftast med början vid fötterna och sedan vidare uppåt mot huvudet. Om så behövs görs ytterliggare rening och balansering i auran och chakrasystemet.
Varje behandling är unik och utformas efter var du befinner dig för dagen, vilket gör att det kan variera från gång till gång hur du upplever det som sker.

Energiterapin bygger på Barbara Brennans kunskaper och forskning.