vägledande samtal

Samtalet är ett möte mellan dig och mig. Tillsammans tittar vi på var du befinner dig i livet just nu och vilka möjliga vägar du har. Det är ett kraftfullt verktyg för att belysa en situation och för att ge möjlighet att komma vidare.

I samtalet använder jag min förmåga att se och att förstå det som ligger bakom, att höra vad det är du säger och önskar som du själv kanske ännu inte är medveten om.
Som stöd för samtalet använder jag änglakort, min livserfarenhet, livsvisdom, guidning och intuition, och de kunskaper jag har med mig från mina terapeututbildningar.


"Att i respekt bli mött i ett samtal, där man är just nu i livet, och bli sedd, hörd och trodd på, kan vara väldigt läkande, stärkande och bekräftande".