cia jarås

Cia Jarås,  Diplomerad Massageterapeut och Certifierad Massör

”Cia är känd för sin förmåga att känna in och hitta kärnpunkten till det som behöver behandlas, eller belysas.”

Inka-Shaman. I träning för Victor Forselius och Inka-Qero Paqos
Certifierad Kraniosakral Terapeut
Diplomerad Massageterapeut -
Certifierad Massör
Diplomerad Energiterapeut
Certifierad Änglaterapeut -
Intuitive Angel Messenger 
Diplomerad Örtterapeut 
Diplomerad Naturguide

 

Cia Jarås,  Diplomerad Massageterapeut och Certifierad Massör

Min utbildning till Massageterapeut gick jag på Axelsons 2001-2002

Mina första helgkurser i massage gick jag redan 1996 och 1997 för Torsten Mäkitaavola och jag har jobbat med massage och kroppsbehandlingar i olika former sedan dess.

Jag är också utbildad Fibromassör 
(2008).

Naturguideutbildningen är en 2-årig yrkesutbildning som gett mig en 
otroligt bred kunskap om vår svenska natur.  Jag gick den på Tornedalens Folkhögskola i Övertorneå 1996 – 1997.

Som del i min utbildning till Natur-guide, skrev jag ett stort specialarbete om hur våra vilda växter kan användas.

2006 - 2007 utbildade jag mig till 
Diplomerad Örtterapeut
 för Marie-Louise Eklöf på Inspira i Stockholm. Utbildningen ger en bred och gedigen kunskap om hur man kan använda våra svenska vildväxande örter och växter till mat eller medicin.

2011 – 2012 gick jag utbildning till Diplomerad Energiterapeut hos Annette Blom på Energy Talk. Utbildningen baseras på Barbara Brennans kunskap och forskning. 
Under 2014 fördjupade jag min healingkunskaper genom att assistera på Annettes 1-åriga utbildning.

2013 gick jag mina kurser för Branka Okeijn, till Certifierad Intuitive Angel Messenger™  och Intuitive Angel Messenger™ advanced samt Änglatarot 1 och 2.

Sedan 2018 är jag
Certifierad Kraniosakral Terapeut.

En fantastisk behandlingsform för att på ett mjuk sätt jobba med stressrelaterade symtom som satt sig fysiskt i kroppen. Utbildningen har varit 2,5 år, och jag är utbildad hos Nilla Forsberg - Wishing Well i Stockholm.


Det som nu ligger mig varmast om hjärtat är den Inkashamanska traditionen och den djupa läkning i själen och kroppen som den visdomen ger.
Jag har vandrat traditionen sedan 2015 och utbildar mig för Victor Forselius - Qeromedicine och Inka-Qero Paqos. 
Jag har bland annat gått Stora Medicinhjulet och Mästarkursutbildningen, flera fördjupningskurser och även workshops för Qero-indianderna när de är här i Sverige och utbildar.
 Eira är den läkekunniges och den örtkunniges Gudinna. 
Tun betyder plats. Eiratun betyder ungefär "En plats för läkning"
eller "Den läkekunniges plats".